Het werkt
in de woning

Zorg Totaal is een P.A.S. (personen Alarmeringssysteem) in huis voor een optimale veiligheid. Door eenvoudig een knop in te drukken (pols/halszender) wordt er een duidelijke tweeweg full duplex spreek- en luistercommunicatie tot stand gebracht. Met losse Dect-units kan vanaf verschillende locaties in de woning zoals de slaapkamer, toilet en de badkamer ten alle tijde een noodoproep worden gedaan, de hulpbehoevende kan dan direct vanaf deze locatie spreken met een hulpverlener.

Het werkt
buiten de woning

Zorg Totaal is standaard uitgerust met een mobiele GPS/ GSM.3G module welke met één druk op de knop, direct een spreek-luisterverbinding tot stand brengt naar een zorgmeldkamer of naar een persoonlijk direct contact, er is dan direct een spreek-luisterverbinding met een hulpverlener of eventueel een familielid. Zorg Totaal kan dan direct de locatie van de hulpbehoevende via GPS-Google Maps doorgeven zodat direct op 3 meter precies bekend is waar een hulpbehoevende zich bevindt en kan worden waargenomen vanwaar een oproep werd gedaan (hulp is dan direct onderweg).

Het systeem kan communiceren naar zorgmeldkamers en naar persoonlijke contacten. Mobile Pers is standaard uitgerust met een analoge PSTN module, een GPS/GSM 3G module en een LAN Module.

Het werkt ook als
zorgmeldkamer

Gebeurt er iets, dan drukt u op de knop en wordt er direct contact gelegd met onze zorgmeldkamer. Onze speciaal opgeleide zorgcentralisten zijn getraind in het inschatten van noodscenario’s. Zij weten exact wie zij moeten inschakelen in geval van nood. Alleen zo kan er adequaat gereageerd worden op noodsituaties.

Het werkt ook als
inbraak- & brandbeveiliging

Zorg Totaal maakt het tevens mogelijk de woning te beveiligen tegen inbrekers, het is zeer eenvoudig het systeem uit te breiden met inbraakdetectoren, zoals infraroodmelders en magneetcontacten. Ook kunnen optische rookmelders op het systeem worden aangesloten. De bediening is zeer eenvoudig en afgestemd op de hulpbehoevende. Alarmmeldingen kunnen worden doorgemeld naar een P.A.C. (Particuliere Alarm centrale).

Het werkt ook als
aanwezigheids- detectie

Indien gewenst detecteert Zorg Totaal menselijke bewegingen in huis. Als er bij bepaalde tijdsinstellingen geen beweging wordt waargenomen, geeft Zorg Totaal een melding naar een zorgmeldkamer en/of een persoonlijk contact. Deze dagelijkse controle maakt het mogelijk een hulpverlener te sturen zonder dat de hulpbehoevende hiervoor een noodoproep heeft gedaan.

Neem het zekere voor het onzekere.